Novel akmeni no sirds – Tevi uzklausīs!

Vientulība spēj skart pat šķietami laimīgāko cilvēku, un šāds brīdis var piemeklēt pēkšņi un negaidīti. Vientulība ir kā akmens uz sirds, kas ar laiku kļūst arvien smagāks un pamazām nospiež visu, kas reiz radījis prieku. Kad akmens nastu izturēt vairs nevar, atbalstu var sniegt otrs cilvēks – sarunu biedrs. Iespēju runāt, būt sadzirdētam un nejusties vientuļam sniedz sociālais projekts „Parunāsim?”.
Tevi sadzirdēs un uzklausīs!

Sper pirmo soli, zvanot uz tālruni:

+371 26564564

Par projektu

Saruna ir pavisam viegla saziņas forma, kas grūtā brīdī ir jāizmanto.

Mūsdienās, kad aizvien lielāks pieprasījums ir pēc sociāli atbildīgiem pakalpojumiem ar pievienoto vērtību, uzņēmums „Sonido” ir spēris loģisku soli sabiedrības attīstības virzienā, izveidojot sociālo projektu „Parunāsim?”.

Ikdienā strādājot zvanu centrā „Sonido”, projekta „Parunāsim?” pārstāvji atzīst, ka vairākkārt nācies saskarties ar situācijām, kad cilvēki, zvanot uz informatīvo tālruni, patiesība vēlas nevis gūt informāciju, bet gan parunāties un justies sadzirdēti un uzklausīti. Līdz ar to arī radusies ideja par visiem pieejamu sarunu iespēju, kad ikviens var būt uzklausīts, saņemot apliecinājumu, ka katra saruna ir svarīga.

Saruna ir pavisam viegla saziņas forma, kas grūtā brīdī ir jāizmanto. Tas ir efektīvākais veids, kā, izrunājot savas problēmas, iespējams gūt emocionālo labsajūtu un būt patīkamam līdzcilvēkam, kas savukārt uzlabo arī fizisko pašsajūtu.

Mūsu komanda spējusi radīt spēcīgu atbalsta mehānismu, vienojot cilvēkus, kam piemīt izcilas komunikācijas un, protams, empātijas prasmes.
Projektu veido “Sonido” ar valsts finanšu institūcijas Altum līdzfinansējumu.

Komanda

Komandas kodolu veido cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas ne vien prot, bet arī vēlas uzklausīt citus.

Projekta „Parunāsim?” zvanu centrā strādā pieredzes bagātas un atsaucīgas personības, kuras vieno patiesa vēlme atbalstīt tos, kas vēlas būt uzklausīti. Komanda projektā darbojas ar pilnu atdevi, kā arī tic, ka paša cilvēka attieksme pret savu ikdienu ir tas, kas palīdz ceļā uz laimīgāku dzīvi. Un šo attieksmi veidojis arī pašu darbinieku ne tik vieglais liktenis, kas viņiem palīdzējis kļūt iejūtīgākiem un empātiskākiem. Komandas kodolu veido cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas ne vien prot, bet arī vēlas uzklausīt citus, saklausot un pieņemot sacīto, kā arī izprotot katra sarunu biedra sajūtas.
Inga Muižniece «Sonido» valdes locekle un «Parunāsim?» izveidotāja

Projekta ”Parunāsim?” zvanu centrā mēs esam ļoti dažādi un pieredzes bagāti cilvēki, bet mūs vieno mērķis atbalstīt cilvēkus, kam ir vajadzība ar kādu aprunāties un ieklausīties viņu teiktajā, to pieņemot kā vērtīgu un unikālu informāciju.

Jānis bērziņš Konsultants

Strādājot “Parunāsim?” zvanu centrā, esam ievērojuši, ka īpaša vajadzība parunāt cilvēkiem rodas svētku laikā un vakarpusē – jo īpaši mūsu tautiešiem ārzemēs, kam ir svarīgi sadzirdēt savu dzimto valodu un aprunāties ar kādu, kas viņus sapratīs un uzklausīs. Tādēļ aicinām nebaidīties uzsākt sarunu – ne velti pastāv teiciens, ka “labais vairo labo”. Izrunāt – tā ir vērtība!

Sociālā atbildība

Pievienojoties "Sonido", ikvienam uzņēmumam ir iespēja iegūt pakalpojumu ar pievienoto vērtību un būt daļai no sociāli atbildīga projekta.

Sociālā atbildība sākas ar mazām lietām, kas ir vienlīdz svarīgas, lai sniegtu būtisku ieguldījumu sabiedrības attīstībai. Taču joprojām pastāv mazie un vidējie uzņēmumi, kas vēlas būt sociāli atbildīgi, taču neredz reālas iespējas to īstenot. Tādēļ, pievienojoties „Sonido” zvanu centram, ikvienam uzņēmumam ir iespēja iegūt pakalpojumu ar pievienoto vērtību un būt daļai no sociāli atbildīga projekta, – būtiska daļa no “Sonido” peļņas tiek novirzīta sociālajam projektam „Parunāsim?”. Zvanu centra brīvā griba ir veidot veselīgāku un vienotāku sabiedrību, iesaistot ikvienu, kas vēlas būt daļa no šādas sabiedrības veidošanas.

Kā es varu palīdzēt sniegt savu ieguldījumu projekta turpmākā attīstībā un palīdzēt līdzcilvēkiem?

Sazinies ar mums