Ievads

Novel akmeni no sirds – Tevi uzklausīs!

Vientulība spēj skart pat šķietami laimīgāko cilvēku, un šāds brīdis var piemeklēt pēkšņi un negaidīti. Vientulība ir kā akmens uz sirds, kas ar laiku kļūst arvien smagāks un pamazām nospiež visu, kas reiz radījis prieku. Kad akmens nastu izturēt vairs nevar, atbalstu var sniegt otrs cilvēks – sarunu biedrs.
Iespēju runāt, būt sadzirdētam un nejusties vientuļam sniedz sociālais projekts „Parunāsim?”. Projekta darbiniekus vieno kopīgs mērķis – atbalstīt un uzklausīt ikvienu, kam nepieciešama saruna ar līdzcilvēku.

Sper pirmo soli, zvanot uz tālruni:

Tevi sadzirdēs un uzklausīs!

+371 26564564

Par projektu

Mūsdienās, kad aizvien lielāks pieprasījums ir pēc sociāli atbildīgiem pakalpojumiem ar pievienoto vērtību

Uzņēmums „Sonido” ir spēris loģisku soli sabiedrības attīstības virzienā, izveidojot sociālo projektu „Parunāsim?”.

Ikdienā strādājot zvanu centrā „Sonido”, projekta „Parunāsim?” pārstāvji atzīst, ka vairākkārt nācies saskarties ar situācijām, kad cilvēki, zvanot uz informatīvo tālruni, patiesība vēlas nevis gūt informāciju, bet gan parunāties un justies sadzirdēti un uzklausīti. Līdz ar to arī radusies ideja par visiem pieejamu sarunu iespēju, kad ikviens var būt uzklausīts, saņemot apliecinājumu, ka katra saruna ir svarīga.

Saruna ir pavisam viegla saziņas forma, kas grūtā brīdī ir jāizmanto. Tas ir efektīvākais veids, kā, izrunājot savas problēmas, iespējams gūt emocionālo labsajūtu un būt patīkamam līdzcilvēkam, kas savukārt uzlabo arī fizisko pašsajūtu.

Mūsu komanda spējusi radīt spēcīgu atbalsta mehānismu, vienojot cilvēkus, kam piemīt izcilas komunikācijas un, protams, empātijas prasmes.
Projektu veido “Sonido” ar valsts finanšu institūcijas Altum līdzfinansējumu.

Komanda

Projekta „Parunāsim?” zvanu centrā strādā pieredzes bagātas un atsaucīgas personības

Kuras vieno patiesa vēlme atbalstīt tos, kas vēlas būt uzklausīti. Komanda projektā darbojas ar pilnu atdevi, kā arī tic, ka paša cilvēka attieksme pret savu ikdienu ir tas, kas palīdz ceļā uz laimīgāku dzīvi. Un šo attieksmi veidojis arī pašu darbinieku ne tik vieglais liktenis, kas viņiem palīdzējis kļūt iejūtīgākiem un empātiskākiem. Komandas kodolu veido cilvēki ar īpašām vajadzībām, kas ne vien prot, bet arī vēlas uzklausīt citus, saklausot un pieņemot sacīto, kā arī izprotot katra sarunu biedra sajūtas.

Projekta ”Parunāsim” zvanu centrā mēs esam ļoti dažādi un pieredzes bagāti cilvēki, bet mūs vieno mērķis atbalstīt cilvēkus, kam ir vajadzība ar kādu aprunāties un ieklausīties viņu teiktajā, to pieņemot kā vērtīgu un unikālu informāciju.

Inga Muižniece «Sonido» valdes locekle un «Parunāsim?» izveidotāja

Sociālā atbildība

Tā sākas ar mazām lietām, kas ir vienlīdz svarīgas, lai sniegtu būtisku ieguldījumu sabiedrības attīstībai.

Sociālā atbildība sākas ar mazām lietām, kas ir vienlīdz svarīgas, lai sniegtu būtisku ieguldījumu sabiedrības attīstībai. Taču joprojām pastāv mazie un vidējie uzņēmumi, kas vēlas būt sociāli atbildīgi, taču neredz reālas iespējas to īstenot. Tādēļ, pievienojoties „Sonido” zvanu centram, ikvienam uzņēmumam ir iespēja iegūt pakalpojumu ar pievienoto vērtību un būt daļai no sociāli atbildīga projekta, – būtiska daļa no “Sonido” peļņas tiek novirzīta sociālajam projektam „Parunāsim?”. Zvanu centra brīvā griba ir veidot veselīgāku un vienotāku sabiedrību, iesaistot ikvienu, kas vēlas būt daļa no šādas sabiedrības veidošanas.

Kā es varu palīdzēt sniegt savu ieguldījumu projekta turpmākā attīstībā un palīdzēt līdzcilvēkiem?

Iepērkoties “Parunāsim?” suvenīru veikalā, peļņa pilnā apmērā novirzīta sociālajam projektam.

Veikals

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS “ATBALSTS SOCIĀLAJAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI”

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

 

 

 

Projektu parunāsim atbalsta

Sazinies ar mums