2021. gada 23. jūlijā Valsts prezidents Egils Levits apmeklēja sociālo uzņēmumu “Sonido”, lai ar uzņēmuma darbiniekiem pārrunātu nodarbinātības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī iepazītos ar uzņēmuma sociālo projektu “Parunāsim?”.

“Lai arī pieņemts, ka dzīvojam modernā sabiedrībā, daudziem cilvēkiem joprojām nav pieejams internets, viedtālruņi un prasmes šos rīkus izmantot. Tas diemžēl var veicināt šo personu izolētību un sociālu izstumšanu. Tāpēc darbs, ko veic “Parunāsim?” zvanu operatori, ir ļoti nozīmīgs divu aspektu dēļ. Proti, sniegt praktiskus padomus ikdienas dzīvei, bet būtiskāk – sniegt cilvēkiem emocionālu atbalstu un iespēju izrunāties, lai šie cilvēki rastu iespēju iekļauties sabiedrībā un dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi,” sarunā atzina Valsts prezidents Egils Levits.

 “Parunāsim?” darbojas jau trīs gadus un mūsu  komanda ikdienā sniedz konsultācijas un uzklausa zvanītāju dzīvesstāstus. Zvanu operatori paši nesniedz psiholoģisko palīdzību, bet uzklausa zvanītājus un novirza tos tālāk profesionālas palīdzības saņemšanai, ja tāda nepieciešama. Laba sadarbība ir izveidojusies ar krīžu un konsultāciju centru “Skalbes”. “Parunāsim?” zvanu operatori ir cilvēki ar īpašām vajadzībām, kuri ikdienā strādā ar emocionāli grūtām situācijām − tās precīzi jāizvērtē un jāsniedz atbilstošs atbalsts. Ja nepieciešams, uzņēmums nodrošina vajadzīgo prasmju apguvi saviem darbiniekiem.

Valsts prezidents pauda gandarījumu, ka arvien vairāk Latvijas uzņēmumu izvēlas sadarboties ar “Sonido”, zinot, ka tas arī pozitīvi veicinās projekta “Parunāsim?” darbību: “Tas norāda, ka Latvijas uzņēmumiem ir svarīgs ne tikai kvalitatīva pakalpojuma un izmaksu aspekts, bet arī uzņēmējdarbības sociālais pienesums sabiedrībā.”

Fotogrāfiju autore: Ieva Makare

Sazinies ar mums