Par savu pieredzi darba tirgū stāsta Andris, “Sonido” klientu apkalpošanas speciālists ar kustību traucējumiem.

Tūkstošiem cilvēku ar invaliditāti veiksmīgi strādā dažādās jomās, un arvien vairāk mazinās aizspriedumi par šo cilvēku nodarbinātības iespējām. Lai arī katru gadu nodarbināto cilvēku ar invaliditāti īpatsvars pieaug, tas tomēr atpaliek no citu grupu nodarbinātības līmeņa. Lai aktualizētu jautājumu par cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu darba tirgū, gan iedrošinot šos cilvēkus kā darba ņēmējus, gan rosinot darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti, Labklājības ministrija uzsākusi kampaņu “Dara citādi – izdara tāpat!”. www.cilveksnevisdiagnoze.lv

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Sazinies ar mums