INOVĀCIJAS
Ļoti bieži sociālie uzņēmumi rada inovācijas sabiedrības un vides problēmu risināšanai. Sadarbojoties ar sociālajiem uzņēmumiem, netieši tiek atbalstīta inovatīvu risinājumu radīšana, kas uzlabo visas sabiedrības labklājību.
Arī Sonido radīto sociālo projektu “Parunāsim?”, kas ir guvis Wise award apbalvojumu par inovatīvu pieeju sociālu problēmu risināšanā, netieši atbalsta klienti, izmantojot Sonido zvanu centra pakalpojumus.

Sazinies ar mums