ILGTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA
Izmantojot sociālo uzņēmumu pakalpojumus, uzņēmumi var palīdzēt uzlabot savu ESG (vides, sociālās un korporatīvās) pārvaldības rezultātus sociālajā aspektā, veicinot sociālās inovācijas, iekļaujošu darba vidi un taisnīgus darba apstākļus, kas, savukārt, veicina sabiedrības labklājību un pozitīvas ietekmes vairošanu biznesa vidē.

Sazinies ar mums