Mēs, zvanu centra vadība, apņemamies nodrošināt kvalitāti visās mūsu darbības jomās, lai atbilstu ISO 9001 standarta prasībām. Mēs definējam kvalitāti kā spēju nodrošināt pakalpojumus atbilstoši klienta izvirzītajām prasībām.
Mēs uzskatām, ka kvalitāte ir būtisks elements mūsu uzņēmuma ilgtspējīgai attīstībai, tādēļ mēs ieviesām kvalitātes vadības sistēmu, kas ļauj mums nepārtraukti uzlabot savu darbību.
Mēs apņemamies nodrošināt savu personālu ar nepieciešamajām zināšanām un apmācību, lai būtu pārliecināti, ka mūsu darbinieki spēj veikt savus darba pienākumus augstākajā līmenī.
Mūsu Kvalitātes vadība politika ļauj mūsu zvanu centram nodrošināt izcilības pieeju visās mūsu darbības jomās, tāpēc tā tiek regulāri pārskatīta un atjaunināta, lai nodrošinātu tās atbilstību mūsu uzņēmuma vērtībām un ISO 9001 standarta prasībām.