Vēlamies, lai arī Tu kļūtu par “Parunāšanas” kultūras vēstnesi un palīdzētu veidot sabiedrību atvērtāku un emocionāli laimīgāku.

Mēs bieži dzirdam jautājumus par to, vai mūs var atbalstīt ar ziedojumiem. Ilgi par to domājām, kamēr pieņēmām lēmumu. JĀ – mūs varēs atbalstīt ar ziedojumu, kuram turklāt būs pievienotā vertība. Tādēļ mūsu jaunajā mājas lapā www.sonido.lv būs pieejama īpaša sadaļa, kurā varēs iegādāties produktus gan ar mūsu logo, gan arī bez tā, un pie katra produkta būs norādīts, cik liela daļa tiek novirzīta sociālā projekta atbalstīšanai un cik – produkta pašizmaksas segšanai.

Lai arī latviešiem nav ierasts lepoties ar labajiem darbiem, šajā brīdī mēs uzskatām, ka atbalstot sociālo projektu “Parunāsim?”, ir jālepojas ar savu labo darbu un tas ir arī jāredz citiem! Kā arī, mēs zinām, ka pēdējā laika tendence ir dāvināt citiem labas, nemateriālas lietas, tādēļ atbalsts sociālajā projektā varētu būt viena no labākajām dāvanām tiem cilvēkiem, kuriem pašiem jau viss ir un rūp apkārtējā pasaule.

 

Šobrīd ir iespējams arī veikt ziedojumus sociālā projekta attīstībai un pilnveidošanai uz ziedojuma kontu LV46PARX0022536050002. Veicot ziedojumu maksājuma mērķī, lūdzu, norādīt “Ziedojums sociālajam projektam Parunāsim”.

 

 

Sazinies ar mums